خانه
حامیان
آگهی
آگهی
نظرسنجی
کدامیک از عوامل کیفیت نرم‌افزار برای شما با اهمیت‌تر است؟
 

آزمایشگاه تصدیق کیفیت نرم‌افزار مبتنی بر وب(تکنا) با هدف بهبود کیفیت نرم‌افزارهای مورد استفاده در ایران در سال 1390 تاسیس شد و خدمات خود را با مطالعه و تدوین دستورالعمل ارزیابی کیفیت نرم‌افزارهای مبتنی بر وب شروع کرد. یکی دیگر از اهداف ترویجی این آزمایشگاه تاسیس و راهبری مراکز مستقل تصدیق کیفیت نرم‌افزار در کشور است که اسناد پشتیبان آن با کمک سازمان فناوری اطلاعات ایران تولید شده و در وب سایت در دسترس عموم قرار گرفته اند.

با توجه به مهیا شدن نسبی زیر ساخت های دولت الکترونیک و گذر از مرحله اطلاع رسانی و ارایه اطلاعات یک سویه به خدمت گیرندگان توسط سازمان ها اکنون شاهد رشد روزافزون خدمات الکترونیکی در کشور هستیم، کیفیت بنیان رضایت مشتری و مدل کسب و کار برنده-برنده میان سازمان ها و خدمت گیرندگان است.

رویکردهای مختلفی به کیفیت نرم افزار وجود دارد که آزمایشگاه سعی در تجمیع و بومی سازی آن ها داشته و با مبنا قراردادن مدل ایزو (ایزو 9216 و سری 25000 معروف به اسکوئر"SQUARE") تحقیقات گسترده ای بر روی استانداردهای ملی و بین المللی، تجربیات موفق و دستورالعمل های داخلی و خارجی در زمینه کیفیت نرم افزار و منابع علمی و دانشگاهی انجام داده است که نتیجه آن تدوین بیش از صد شاخص دقیق و عددی برای ارزیابی کیفیت سامانه های مبتنی بر وب می باشد.

ضعف بزرگی که روش های ارزیابی کیفیت نرم افزار دارند عدم در نظر گرفتن مسایل اقتصادی و فرآیندها می باشد. دپارتمان کسب و کار آزمایشگاه بر اساس مطالعات علمی در زمینه ارزیابی کیفیت نرم افزار و اقتصاد نرم افزار یک مدل کسب و کار، فرآیندها و تعرفه گذاری بومی را جهت عملیاتی شدن فرآیندهای ارزیابی کیفیت نرم افزار و تشکیل شبکه مراکز تصدیق کیفیت نرم افزار در کشور استخراج کرده است.

به امید روزی که الترام به کیفیت نرم افزار در سمت عرضه و تقاضا منجر به افزایش کارایی و رضایت مشتریان خدمات الکترونیکی گردیده و ایران به صادر کننده اصلی خدمات فنی مهندسی در زمینه کیفیت نرم افزار تبدیل گردد.